OVER BASIS
Sinds 1990 brengen wij mensen in beweging voor diverse A-merken, retailers, financials en ledenorganisaties. Dat doen we via spaaracties, online acties, promoties én incentive- en loyaltyprogramma’s. Zo helpen wij onze klanten bij het werven, behouden en ‘vullen’ van hún klanten.

Dit doen wij met een gedreven team van professionals en ruim 4.000 partners op het gebied van vakantie en vrije tijd. Continu vernieuwen vinden wij hierbij heel belangrijk.
MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT BELANGRIJK SPEERPUNT BASIS
Vanaf de start in 1990 werkt BASIS op een maatschappelijk betrokken manier en probeert, waar mogelijk, een maatschappelijk rendement te realiseren of te doen realiseren. Kernwoorden: kinderen, ouderen, verbinden, dichtbij.

Maatschappelijke activiteiten
In 2009 hebben we ervoor gekozen om de maatschappelijke activiteiten vooral te richten op de ontwikkeling van kinderen. Waardoor de budgetten, voor een organisatie van onze omvang substantieel, maar tegelijkertijd gering, bij elkaar echt kunnen zorgen voor een verschil.

Jeugd en bewegen is het terrein waarop het bureau met name actief is. De Stichting Instituut MultiSkills is daarvan het beste voorbeeld. Deze Stichting levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Met name op motorisch vlak. Hoe beter kinderen leren bewegen op jonge leeftijd, hoe groter hun kans op een gezond, fit en actief leven. Wie goed leert bewegen heeft minder kans op blessures, ook de kans op sportuitval (stoppen met sporten) wordt minder, Dit verhoogt de kans op een langdurige sport- en beweegparticipatie. De Stichting werkt onder het motto: Beter sporten is gezonder leven.

BASIS is hoofdsponsor, directieleden vervullen bestuursfuncties en ook medewerkers zetten zich vrijwillig in. De Stichting Instituut MultiSkills is een erkende ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. BASIS is maatschappelijk partner van Sport & Zaken (NOCNSF) en adviseert en ondersteunt jaarlijks pro deo sportbonden en andere instellingen.

Generaties verbinden
Sinds enkele jaren hebben we ons maatschappelijk werkterrein uitgebreid. We betrekken ouderen en we verbinden generaties. Dit uit zich onder meer in de maatschappelijke activiteiten die we met ons gehele team ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn de Kerstbingo in verzorgingstehuizen nabij, het organiseren van lezingen en ontmoetingen tussen generaties. Ook onze klanten proberen we actief te stimuleren om ouderen te includeren, eenzaamheid waar het kan te verminderen door activiteiten te organiseren en verschillende generaties met elkaar in contact te brengen.

Maatschappelijke aspecten personeelsbeleid
Een van de speerpunten binnen het personeelsbeleid is gezondheidszorg, meer in het bijzonder mantelzorg. BASIS kent al jarenlang een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid. Wie de zorg voor de naasten moet combineren met het werk, kan rekenen op flexibiliteit, aangepaste werkzaamheden en -tijden.

Daarnaast biedt ons bedrijf al vanaf de start in 1990 werkgelegenheid aan herintreders op de arbeidsmarkt en mensen met een lichte handicap. Dit is eveneens terug te zien in het stagebeleid.

Topsporters, die hun sportieve loopbaan moeten combineren met een baan om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen ook rekenen op het bedrijf. Met aangepaste werktijden, zodat training en werk te combineren valt. Van judoka (medaillewinnaar OS) tot basketbal-international.

Tot slot worden alle medewerkers gestimuleerd zich maatschappelijk in te zetten, en waar nodig en mogelijk faciliteert het bedrijf dit (vergaderlocaties, administratieve ondersteuning). Deze werkzaamheden variëren van ‘klassemoeder’ en ‘oudercommissie’ tot bestuurslid van een sportvereniging of de jaarlijkse straatspeeldag.

Sponsoring
Als sponsor steunt ons bedrijf het lokale verenigingsleven in Amsterdam, Haarlem e.o., gericht op jeugdsport en direct verbonden aan onze medewerkers. Zo heeft Koninklijke HFC een speciale plek in ons hart. Dat geldt ook voor verzorgingstehuizen in onze directe omgeving, alsmede de seniore inwoners van de omliggende wijken. We sponsoren initiatieven waardoor generaties verbonden worden.

Upcycle-project
Sinds 2023 is BASIS betrokken bij een maatschappelijke start-up genaamd ‘upcycle wizards’. Vanuit de zero waste ambitie streeft dit initiatief naar meer dan ‘recycling’. Het doel is is om producten na gebruik via ‘upcycling’ op te waarderen tot nieuwe producten.

Overige ambities en activiteiten
Energie-efficiëntie: We streven ernaar om onze energie-efficiëntie te verbeteren door het gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting in ons kantoor. We zullen ook bewustzijn creëren onder medewerkers over het belang van energiebesparing, zoals het uitschakelen van elektronische apparaten wanneer ze niet worden gebruikt.

Duurzaam transport: We moedigen onze medewerkers aan om milieuvriendelijke vervoersopties te kiezen, zoals fietsen, carpoolen of het gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen we overwegen om klantbijeenkomsten op afstand te organiseren om onnodige reizen te vermijden.

Duurzame leveranciers: We zullen onze leveranciers beoordelen op hun duurzaamheidspraktijken en indien mogelijk samenwerken met diegenen die zich inzetten voor milieuvriendelijke producten en verpakkingen. Door duurzame leveranciers te ondersteunen, dragen we bij aan de groei van een duurzamere markt.

Educatie en bewustzijn: We zullen regelmatig interne trainingen en workshops organiseren om het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten en onze medewerkers te informeren over nieuwe ontwikkelingen en beste praktijken op dit gebied. We stimuleren medewerkers en relaties om duurzame initiatieven en projecten aan te dragen, waarvan ze van mening zijn dat wij er een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Toast message