OVER BASIS
Sinds 1990 brengen wij mensen in beweging voor diverse A-merken, retailers, financials en ledenorganisaties. Dat doen we via spaaracties, online acties, promoties én incentive- en loyaltyprogramma’s. Zo helpen wij onze klanten bij het werven, behouden en ‘vullen’ van hún klanten.

Dit doen wij met een gedreven team van professionals en ruim 4.000 partners op het gebied van vakantie en vrije tijd. Continu vernieuwen vinden wij hierbij heel belangrijk.
MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT BELANGRIJK SPEERPUNT BASIS
Vanaf de start in 1990 werkt BASIS op een maatschappelijk betrokken manier en probeert, waar mogelijk, een maatschappelijk rendement te realiseren of te doen realiseren. Kernwoorden: kinderen, ouderen, natuur, dichtbij.

Maatschappelijke activiteiten
Een aantal jaren geleden heeft de directie ervoor gekozen om de maatschappelijke activiteiten vooral te richten op de ontwikkeling van kinderen. Waardoor de budgetten, voor een organisatie van onze omvang substantieel, maar tegelijkertijd gering, bij elkaar echt kunnen zorgen voor een verschil.

Jeugd en bewegen is het terrein waarop het bureau met name actief is. De Stichting Instituut MultiSkills is daarvan het beste voorbeeld. Deze Stichting levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Met name op motorisch vlak. Hoe beter kinderen leren bewegen op jonge leeftijd, hoe groter hun kans op een gezond, fit en actief leven. Wie goed leert bewegen heeft minder kans op blessures, ook de kans op sportuitval (stoppen met sporten) wordt minder, Dit verhoogt de kans op een langdurige sport- en beweegparticipatie. De Stichting werkt onder het motto: Beter sporten is gezonder leven.

BASIS is hoofdsponsor, directieleden vervullen bestuursfuncties en ook medewerkers zetten zich vrijwillig in. De Stichting Instituut MultiSkills is een erkende ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. BASIS is maatschappelijk partner van Sport & Zaken (NOCNSF) en adviseert en ondersteunt jaarlijks pro deo sportbonden en andere instellingen.

Generaties verbinden
Sinds enkele jaren hebben we ons maatschappelijk werkterrein uitgebreid. We betrekken ouderen en we verbinden generaties. Dit uit zich onder meer in de maatschappelijke activiteiten die we met ons gehele team ondernemen. Voorbeelden daarvan zijn de Kerstbingo in verzorgingstehuizen nabij, het organiseren van lezingen en ontmoetingen tussen generaties. Ook onze klanten proberen we actief te stimuleren om ouderen te includeren, eenzaamheid waar het kan te verminderen door activiteiten te organiseren en verschillende generaties met elkaar in contact te brengen. Ons pand, Villa Uyt den Bosch, speelt daarbij waar mogelijk een faciliterende rol. We accommoderen jaarvergaderingen, en bieden onderdak aan het archief van Koninklijke HFC en vanzelfsprekend de Archiefcommissie.

Maatschappelijke aspecten personeelsbeleid
Een van de speerpunten binnen het personeelsbeleid is gezondheidszorg, meer in het bijzonder mantelzorg. BASIS kent al jarenlang een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid. Wie de zorg voor de naasten moet combineren met het werk, kan rekenen op flexibiliteit, aangepaste werkzaamheden en -tijden.

Daarnaast biedt ons bedrijf al vanaf de start in 1990 werkgelegenheid aan herintreders op de arbeidsmarkt en mensen met een lichte handicap. Dit is eveneens terug te zien in het stagebeleid.

Topsporters, die hun sportieve loopbaan moeten combineren met een baan om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen ook rekenen op het bedrijf. Met aangepaste werktijden, zodat training en werk te combineren valt. Van judoka (medaillewinnaar OS) tot basketbal-international.

Tot slot worden alle medewerkers gestimuleerd zich maatschappelijk in te zetten, en waar nodig en mogelijk faciliteert het bedrijf dit (vergaderlocaties, administratieve ondersteuning). Deze werkzaamheden variëren van ‘klassemoeder’ en ‘oudercommissie’ tot bestuurslid van een sportvereniging of de jaarlijkse straatspeeldag.

Sponsoring
Als sponsor steunt ons bedrijf het lokale verenigingsleven in Haarlem en Heemstede, gericht op jeugdsport. Onze buren, Koninklijke HFC, hebben uiteraard een speciale plek in ons hart. Ook de KNVB (West I) kan op onze steun rekenen. Dat geldt ook voor verzorgingstehuizen in onze directe omgeving, alsmede de seniore inwoners van de omliggende wijken. We sponsoren initiatieven waardoor generaties verbonden worden.

Toast message